Bilancujeme rok od vzniku petice

03.10.2014 06:08

Co jsme jako spolek za ten rok dokázali a čeho jsme naopak nedosáhli?

Před rokem jsme začali celou naši práci sepsáním petice a hlavně sebráním 590 podpisů lidí, kteří byli stejně jako my znepokojeni stavem životního prostředí ve Vrdech a ostatních obcích v souvislosti s činností  Ethanol Energy a.s..Tuto petici jsme předali obci. Ta ji sice přeposlala nadřízeným kompetentním orgánům, ale i s podpisovými archy též EE, To byl první, zákon porušující podraz ze strany obce na signatáře petice.To jak se nadřízené orgány vypořádaly s peticí je archivováno stále na našich stránkách. A jak se zachovala obec? Neodpověděla ani na body z petice, které se týkaly výhradně jí samé. Jediné, co se podařilo, bylo to, že starosta obce objednal měření hluku, které prokázalo oprávněnost stížností z petice na hluk. O přístupu starosty v tomto bodě nejlépe svědčí to, že výsledky nechtěl zveřejnit. A že se tak nakonec stalo, to je práce našeho spolku. Neustále musíme připomínat, že toto a tohle na stránkách obce chybí. Dokolečka dokola. A co se nehodí, tak je stejně záhy smazáno s argumentací, že už to není aktuální. Ale rozhodně nějakou zásluhu na stavu stránek obce a informovanosti občanů na nich máme.

Důležitý pokrok nastal  když si zastupitelé schválili pořizování  zkukových  záznamů z jednání zastupitelstva obce.A jak s tím souvisí náš spolek? Nenechali jsme si líbit zkreslené zápisy ze zastupitelstva a požadovali opravy. Na nedostatky v zápisech, ve zveřejňování zápisů či usnesení upozorňujeme tak často, že se dá říci, že po roce našeho snažení konečně obec vypracovává zápisy včas, zveřejňuje celé zápisy nejen usnesení tak jak jí ukládá zákon a dokonce má zápisy podepsané od ověřovatelů. Bylo to náročné, ale podařilo se! To, že je v zápisech spousta věcných chyb, se třeba také někdy zlepší.

Za největší úspěch musíme považovat naši aktivní účast při připomínkování záměru výstavby nového skladu na pevná hnojiva v areálu ZZN Polabí a.s. Starosta obce, který by se měl STARAT a zastupovat všechny občany obce, neudělal vůbec nic. Byla to jedna z velkých investičních akcí,která vážným způsobem ovlivní životní prostředí v obci..Připomínkování takovéto akce nebylo vůbec zařazeno na jednání zastupitelstva obce a rada, která byla tímto pověřena, se taktéž nepokusila cokoliv připomínkovat. A jak to bylo důležité se ukázalo, když jsme jako spolek poslali celou stránku připomínek nadřízeným orgánům a VŠECHNY byly zahrnuty do nové projektové dokumentace. V této souvislosti nás musí mrzet to, že pracujeme teprve rok, a proto jsme neměli možnost vyjádřit se jako spoleki k plánovanému navýšení skladovacích kapacit na ethanol a k blendingu v areálu EE.

Za svůj úspěch považujeme zřízení a provozování webových stránek Spolku pro zdravé Vrdy. Informujeme i o nepopulárních věcech, nic nemažeme a nelžeme. Naše stránky si získali již své pravidelné návštěvníky, počet návštěv jen za jediný měsíc -  za září překročil již 3 000. Získávají zde informace i takové instituce jako ČIŽP, krajský úřad, Kutnohorský deník atd.

Jako spolek jsme osázeli a hlavně pět let jsme se zavázali starat o okolí vchodu na vrdovský hřbitov. Je to malý kousek obce, ale nějak se začínat musí.

Nevíme, jestli si občané uvědomují, že by asi ledacos vypadalo jinak, kdybychom se nezačali ozývat. Neboť tam, kde se problém nepojmenuje, tak tam se o něm ani nehovoří.  A o nějaké nápravě nemůže být ani řeč. Pravidelně informujeme o nastalých problémech zaiteresované strany. Stali jsme se prostředníky, kteří hájí zájmy občanů v palčivých otázkách.

Po dlouhodobém nátlaku na zastupitelstvo, který byl zakončen písemnou žádosti splňující různé paragrafy, ZO schválilo vypracování varovného systému pro obyvatelstvo. Neboť červnový požár v Ethanol Energy a.s. ukázal, že v našich obcích opravdu nic takového nefunguje a není. Práce na tomto systému ještě probíhají.Nezbývá nám než doufat, že již brzo bude hotovo to, co zde mělo být již od doby, kdy došlo ke změně výroby z cukru na hořlavinu první třídy.

A co se nám opravdu nepovedlo a co nás mrzí? Nedonutili jsme naše zastupitele, aby nás občany opravdu ZASTUPOVALI !!!