Co říkáte hluku, který způsobují letadla z blízkého letiště?

31.07.2014 20:38

Zřejmě již i někoho jiného napadlo, že hluk z letadel v posledních několika měsících vzrostl.

Toto je zpráva ze SVOBODA.INFO. CZ

Vyjádření velitele 21.základny taktického letectva k hlukové zátěži způsobené průlety letounů

Včera, 13:21

Vážení spoluobčané. Dovolte mi osvětlit Vám problematiku a systém leteckého výcviku. Základna taktického letectva Čáslav je jednou z hlavních bojových složek Vzdušných sil Armády České republiky a jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. K tomuto cíli směřuje výcvik leteckého, technického a zabezpečujícího personálu. Od 12. března 1999 je základna začleněna do integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO-NATINAMDS. Z toho také vyplývá nezbytnost a intenzita leteckého výcviku.

Základna taktického letectva Čáslav využívá k tomuto výcviku jednotlivé letové zóny, které jsou přesně definované a schválené příslušnými orgány. Letecká základna se snaží rovnoměrně rozkládat úsilí a provádět svůj letecký výcvik tak, aby občané České republiky nebyli příliš zatěžováni nadměrným hlukem. Vždy se snažíme o takový výběr lokality, aby nedocházelo k nadměrné hlukové zátěži obyvatelstva. Vzhledem k hustotě osídlení České republiky je to však velmi obtížné. K předcházení podobným negativním dopadům na civilní veřejnost byla přijata již celá řada konkrétních opatření směřujících k přehodnocení výběru prostorů  pro nácviky vyšší techniky pilotáže v malé a přízemní výšce a směřování tohoto typu leteckého výcviku do méně  obydlených lokalit.

V letním období se letecký výcvik plánuje v časovém rozmezí od 09.00 do 23.00 hod. a v zimním období od 08.00 do 22.00 hod. Mezi hlavní letové dny patří úterý, středa a čtvrtek. Ostatní pracovní dny jsou určeny pro zálety letounů po opravě, nebo jsou využívány v rámci cvičení AČR a mezinárodních cvičení. Výjimku tvoří piloti a letouny, kteří jsou zařazeni do výše uvedeného integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO-NATINAMDS. V rámci tohoto systému provádíme cvičné a bojové lety každý den, dle rozkazů nadřízených orgánů z ČR a NATO.

V letním období v denních hodinách bývá na letišti Čáslav vyšší intenzita letového provozu z důvodu přípravy pilotů a letadel na letové ukázky. Informace o zvýšení intenzity letového provoz bývá předem oznámena na Městský úřad v Čáslavi a obecní úřady okolních obcí. Nepříjemnou skutečností je fakt, že nácviky letových ukázek techniky vyšší pilotáže se v plném rozsahu mohou provádět za přímého vizuálního kontaktu orgánů řízení letového provozu s předvádějícím letounem, proto není možno v tomto případě využít méně obydlené výcvikové prostory. Při letových ukázkách je povolena minimální výška 300ft (asi 100m ) nad zemí, letoun většinou pracuje na maximálním tahu motoru a vzhledem k jeho manévrovacím schopnostem a hlavně malé vzdálenosti letištní plochy od města Čáslav dochází k přeletům přes okrajové části města v malé výšce při maximálním režimu motoru. Pilot však neporušuje pravidla bezpečnosti letu stanovená pro tento druh výcviku. Tyto nácviky se provádějí v intervalech nezbytně nutných pro udržení vycvičenosti předváděcích pilotů.

Za problémy způsobené nadměrnou hlukovou zátěží se Vám omlouváme. Pevně věříme, že přijmete naše vyjádření k tomuto problému s pochopením a že i nadále zachováte přízeň Vzdušným silám Armády České republiky. Na případné dotazy související s nadměrnou hlukovou zátěží Vám bude odpovězeno na tel. číslech 602 440 465 a 973 375 012, nebo prostřednictvím e-mailu: info@afbcaslav.cz. Sem také můžete směřovat své případné stížnosti.

S úctou, velitel plukovník gšt. Ing. Petr Hromek

v zastoupení

plukovník gšt. Ing. Ondřej Rejman

Tisková zpráva