Co vyplouvá nad hladinu?

15.08.2019 08:53

Je čas poodkrýt skutečný stav hospodaření obce Vrdy. Hned několik závažných problémů vybublalo na hladinu jak plyn z hnijícího bahna. Začnu lehčím kalibrem.
Koncem dubna obec navážela firmě Ethanol Energy a.s. na plochu bývalého řepníku obrovské množství zeminy. V zápisech z rady o tomto nikde ani slůvko. Rada obce tuto akci nikdy neschválila. Vyžádala jsem si tedy informace, na které mám jako zastupitelka právo. Starosta odpověděl, že se jednalo o převážně netříděnou /tedy zřejmě část musela být vytříděná/ zeminu. Tato byla darována lihovaru podle starosty v objemu 2 000 tun a obec ve své bezbřehé laskavosti vyhodila dalších 130 tisíc za dopravu a nakládku. Ještě se starosta pochválil, jak ušetřil statisíce tím, že se hlína neodvezla na skládku v Čáslavi. Jenže. Za pár týdnu se dočtu v zápise z rady, že žádost jedné obyvatelky o hlínu o objemu 50 kubíků k nově postavenému domu byla zamítnuta, ačkoliv obyvatelé mají platit 90,- za kubík. Hlína prostě nebyla, všechna se darovala lihovaru. Takto nejedná řádný hospodář. Zemina má nepochybně nějakou hodnotu. Mohla být využita například na úpravu terénu bývalé skládky ve Zbyslavi.
Na další dotaz jsem dostala od šéfa technických služeb odpověď, že hlíny bylo jen 1200 tun. Ale doprava a nakládka stála obec 144 tisíc. A tady už se jeden musí zamyslet, jestli doprava na ani ne dva kilometr vzdálený řepník může vyjít na takové peníze. Pronájem kolového rypadla za 71 tisíc?
Každý dar nad 30 tisíc musí schválit zastupitelstvo obce. Když se nebudu hádat o kvalitě zeminy, doprava a nakládka zeminy stála 144 tisíc. Ano vážení! Takto se dodržuje v obci Zákon o obcích. Nikdo, ani rada netuší, co starosta vymyslí za akci a jaké zákony poruší.
Nevím, co vede starostu k tak velkolepým darům vůči lihovaru. Vy si hlínu musíte zaplatit, lihovar dostal vše grátis. Je tedy jasné, že nás všechny někdo oškubal.
Jistě by hlínu mnozí zadáčo brali. Jenže lihovar je starostovi bližší než obyvatelé.
Teď se jistě každý rozumný člověk zeptá. A co s tím uděláte? Já si uvědomuji, že ten kdo kryje toto, ten se dopouští spolupachatelství.