Další problém s cyklostezkou. Jeden z nejkrásnějších stromů v katastru obce v ohrožení.

05.11.2014 17:47

 

 

Ano, tento krásný strom je vážně ohrožen výstavbou cyklostezky. Až při vytýčení stavby se ukázalo, že cyklostezka by měla vést doslova pod stromem. Nějakých 30 cm od kmene stromu. Přitom stačilo, aby se někdo podíval na ortofotomapu prolnutou s katastrem nemovitostí a bylo hned jasné, že je zde velký problém. Dovedete si představit, co by se stalo s kořeny stromu, když se budou hrabat základy? Co by se stalo s korunou stromu, až pod ním budou jezdit nákladní vozy stavební firmy? Proto jsme naše obavy poslali jako podnět na odbor životního prostředí na Městský úřad v Čáslavi. Ukázalo se, že náš spolek není první, kdo poukázal na nesmyslnost takto vytýčené trasy. Ten praporek pod stromem označuje prostředek stezky. Směr fotografie odpovídá směru cyklostezky. Strom se skládá z většího množství kmenů, nejsilnější kmen má obvod 160 cm ve výšce 130 cm. A ještě jedna perlička. Strom není vůbec zanesen do projektové dokumentace.