Je to marný, je to marný, je to marný.

12.09.2017 19:22

„Je to marný, je to marný, je to marný.“

Každý je při nástupu do práce upozorněn na to, aby nebral úplatky, jinak se z toho zblázní. A stejně…..

Taková krajská úřednice, která je placena z peněz všech poplatníků. Má razítko, pravomoc a nenapadnutelnost. Tak napíše papír, dá tam datum, podpis, razítko a je vymalováno. Špatně spočítá 84 000 krát dva, děleno 500 a je průser na světě. Ale to je průser jen pro obyvatele obcí, kterých se to týká. Ona je v naprostém klidu. Její rozhodnutí nikdo nemá šanci napadnout. Na kraji vládne ANO, tedy oni nekecají, oni „makají“. Tak dobře. Jdeme dál. V sousední kanceláři sedí další pracovnice. Ta má vydat integrované povolení pro firmu, která chce zvýšit objem odchovávané drůbeže podle chybného výpočtu kámošky ze sousední kanceláře. Prostě vlastně o nic nejde. Vyštrachá se povolení staré padesát let, pár hal na odchov se zbourá, pár se jich postaví, kdo se má v tom vyznat? Přepočet na dobytčí jednotky jí nic neříká, přesto má razítko a moc cokoliv povolit. Dokonce má takovou moc, že může vydat dokument, kde napíše jméno firmy a k tomu cizí adresu a IČO. A nic se jí nestane. Jen zoufalá obec a jedna občanka tedy vážně neví, jak mají poslat připomínky. Ta skvělá pracovnice státní správy, která už byla po zásluze odměněna zvednutím platu, když tak stát krásně prosperuje, udělá u dalšího dokumentu opět stejnou chybu. Opět napíše k firmě jiné sídlo firmy a jiné IČO. Ačkoliv byla na svojí chybu upozorněna ze dvou zdrojů. A představte si to, že ono jí to prý v počítači naskakuje samo. Ona za to nemůže. No ona je jen iženýrka. To mi připomíná slavný vtip :“Když si představím, jaký já jsem inženýr, tak se bojím jít k doktorovi“. Ona inženýrka udělala ještě několik chyb, některé se dokonce vtipně pokusila zohlednit jako svoji vstřícnost. Aneb :“Toto nedopatření se u nás stává jednou, dvakrát, maximálně třikrát během jednoho vydávání integrovaného povolení“. Konec srandy. Ta končí u Chocholouška.

Jsem naprosto zhnusena stavem státní správy. Je to jen pouhé čtyři roky, kdy jsem se aktivně začala zajímat o věci, které se kolem mne dějí. Ale věřte mi, že se nestačím divit. Když jsem podávala připomínky k novému skladu průmyslových hnojiv na území obce, byla jsem mile překvapena, že připomínky byly alespoň na papíře, třeba i v praxi, zahrnuty do provozního řádu, do povolení. Od té doby jsem několikrát připomínkovala i rozpínavost firmy Ethanol Energy a.s., tedy Babišovy výroby bioethanolu. Ale co se děje kolem odchovu drůbeže v nedaleké drůbežárně, která nám tu smrdí pod nosem? Že by ta pracovnice kraje úmyslně kryla skutečné sídlo společnosti a její IČO? Co sídlo? Zřejmě skutečný majitel je velmi mocný.

PS: Nepokoušejte se ke svému jménu uvádět cizí bydliště a cizí rodné číslo. Garantuji vám, že to by vám neprošlo. Pokud nejste pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí.