Kdo to zaplatí?

22.08.2019 05:36

Kdo zaplatí 327 tisíc a náklady na právníka?
Oč jde? Obec Vrdy zaplatila tyto peníze jedné firmě, která pro ni zpracovala žádost o dotaci na školní dílny. Na začátku března starosta informoval radní o možnosti podání žádosti o dotaci na tento účel s tím, že návrh tohoto má být předložen zastupitelstvu ke schválení. O dva týdny později starosta již sám rozhodl o tom, že to je nevýhodné, tak to nepředložil ke schválení ani Radě obce Vrdy, ani Zastupitelstvu obce. Zde již hovořil o částce 386 tisíc za přípravu dotace dle smlouvy. A co se nestalo. Firma podala žádost o dotaci nepochybně podle toho, že se k tomu zavázala ve smlouvě. Starosta to telefonicky zrušil. Závěr. Obec vyhodila 327 tisíc za žádost o dotaci, kterou potom ani nechtěla podat. Ještě přesněji. Pod tímto se podepsal jen starosta bez pověření rady či zastupitelstva. Problém nastal již v dubnu. Vzhledem k tomu, že jsem se na proplacení faktury zeptala, musel starosta vypochodovat s pravdou ven. Jinak by se 327 tisíc ztratilo jak pára nad hrncem. Teprve nyní vykládá, že se obec musí zeptat právníka. Co dělal ty čtyři měsíce? Doufal, že průser vyhnije? Tento článek berte tak, že nejsem soudce, který rozhodne, kdo udělal obci škodu. Třeba to bude ta firma, co zpracovávala žádost. Jenže obec fakturu za její služby zaplatila, tím přiznala chybu. A co se mi už vůbec nelíbí. Starosta se zaštiťuje rozhodnutím rady, které nikdy nepadlo.
Zažádala jsem si v souladu se zákonem o písemné podklady k tomuto.Jistě je dostanu až při úplném vypršení lhůty. Nebojte, budu informovat. Hospodaření obce není tajné a zodpovídají za něj všichni. Já třeba tím, že nemohu mlčet a krýt vyhozené statisíce.