Komise životního prostředí a ekologie

19.12.2014 03:27

Rada obce Vrdy schválila na svém jednání složení komise životního prostředí a ekologie jako svého poradního orgánu.

Předseda Lenka Bochníčková, členové Jaroslav Vančura, Josef Vraný, MVDr Iva Táborská a Diana Čapková