Neutěšený stav parku v Dolních Bučicích

09.09.2014 18:44

Nelze přehlédnout, jak vypadá park v Dolních Bučicích. Vypadá. Celé léto je to obraz pod obraz. A teď všemu byla nasazena koruna. Starý chodník byl vytrhán  již před dvěma týdny a nový se zřejmě ani nechystá. JAK DLOUHO BUDOU OBYVATELÉ DOLNÍCH BUČIC OBÍHAT CELÝ PARK, KDYŽ VEDOU DÍTĚ DO ŠKOLY ČI ŠKOLKY? Opět chybí informace ze strany obce. Ta zveřejnila pouze vyhlášení výběrového  řízení na zhotovení chodníků. Kdo vyhrál tuto zakázku a bude hotová do data, které obec požadovala, tedy do 30 .9.2014? Zeptáme se pana starosty.                

      Zakázku na zhotovení chodníku a cyklostezky v parku vyhrála firma LŠL-Stavby s.r.o. s nejnižší cenou 362 027,38 bez DPH.