SLÁVA !!?? VOLEJME SLÁVA !!??

08.10.2014 06:48

Obyvatelé Vrdů se dočkali. Již téměř před rokem se začaly ztrácet kanálové vpusti. Každý otvor do kanalizace byl poté nahrazen svislou značkou upozorňující na překážku v silničním provozu. A nic, vůbec nic se nedělo. Lidé si stěžovali na obci i nám. Až po jednání zastupitelstva, kde jsme jako spolek upozornili na neřešený problém a po několika dalších našich urgencích,  najednou kanálové mříže jsou. No bodejť by nebyly. Co kdyby volič spadl do kanálu při cestě do volební místnosti?