Udělal ze zastupitelů hlupáky

22.02.2019 08:20

Vojenská diktatura na vrdovské radnici. To je asi nejpřesnější pojmenování stavu. Starosta už odboural na jednání zastupitelstva /řádně svolaném/ všechny body programu mimo těch, co potřeboval schválit. Takže se nemohli vyjádřit ověřovatelé zápisu k poslednímu zápisu, nebyli zvoleni ověřovatelé zápisu, nebylo mi dovoleno se na cokoliv zeptat mimo dvě témata. Obyvatelé mohli jen mlčet a nebyla jim dána možnost se na cokoliv zeptat. Argumentoval tím, že to není na programu a že jsme to tak schválili. Takhle tedy ne! Tohle se starostovi víckrát nesmí podařit! Starosta byl hrubě nepřipraven na jednání, házel odboku miliony, neboť nevěděl, kolik mají stát povrchy dvou ulic, na které se žádá o dotace. Smutné a varující.