Zvítězí rozum nebo moc?

02.04.2015 14:48

Osud výroby bioethanolu u nás? Německo již daňově nezvýhodňuje výrobu biopaliv. Ukazuje se, že při výrobě biopaliv vzniká více skleníkových plynů, než kdyby auta jezdila rovnou na benzín či naftu. Technická dokumentace firmy Ethanol Energy a.s. hovoří o tom, že se za hodinu vypustí do ovzduší 300 kg oxidu uhličitého! To je údaj jen z procesu výroby. Z jedné molekuly glukózy totiž vzniknou dvě molekuly alkoholu a dvě molekuly CO2. Proto tak obrovské množství oxidu uhličitého. A to chtějí výrobu ještě téměř zdvojnásobit.
https://www.novinky.cz/…/365165-tradicni-biopaliva-zruste-to…