Článek v prosincových Obecních listech a naše reakce na něj

06.02.2014 13:22

Petice – Obecní listy

V prosincovém čísle Obecních listů jsme měli přislíbené zveřejnění Petice: Vážná obava o zdraví, životy a majetek občanů od pana místostarosty Ing. Mlynky.  Bohužel se tak nestalo, informace byla pouze velmi stručného charakteru. Navíc autor článku, pan místostarosta uvedl zavádějící  - nepravdivé informace o postoupení Petice, tím že uvedl, že firmě Ethanol Energy byl zaslán v příloze otevřený dopis. Tato skutečnost je nepravdivá a jak bylo potvrzeno i radou obce, byla Petice této firmě postoupena a i s podpisovými archy.

Pan místostarosta se za toto omluvil a přislíbil, že v dalším vydání Obecních listů toto pochybení uvede na pravou míru.