rok 1900

Vrdy, ves v Čechách nad Doubravkou, při žel. tr. Skovice-Vrdy,-Bučice, hejtm. a okr. Čáslav, fara Dolní Bučice; 143 d., 1580 obyv. č. (1900), 7tř. šk., průmysl. pokrač. šk., finanč. stráž pš., telegraf, spořit. a zálož. spolek, cukrovar a raffinerie cukru, mlýn a popl. dvory: Vrdy,, Koudelov, kdysi původní sídlo rodu Koudelův ze Žitenic, a Skovice.