historie školy vrdsko-bučické

Velké množství zajímavých údajů o historii školy naleznete na stránkáchwww.zs-vrdy.cz/historie_davna.htm

Všechna zajímavá data sebrala a sepsala ve své práci paní Jana Nováková /Machková/.