požár ze dne 11.11.2014

Hasiči opět v Ethanol Energy a.s.

11.11.2014 19:28

Dnes v 18 43 jsem byla informována, že opět hoří v lihovaru. Zpráva zněla požár na malé kotelně st.3. Volala jsem panu starostovi, který v té době ještě nic nevěděl. Další hovor byl na pana místostarostu, který již objížděl lihovar. Sjelo se asi pět hasičských aut. Dle informací od generálního ředitele ing. Kubů se jednalo o zadoutnání střechy nad nevyužívanou budovou, která je opravována externí firmou. Výjezd hasičských aut byl prý zbytečný, neboť k hašení nedošlo, vše bylo uhašeno pracovníky EE. Co dodat? Třeba to, že se starosta dozví o problému déle než já. Neboť prvotní informaci měl ode mne. Opět problém v komunikaci a v neexistenci fungujícího varovného systému.

Tento dopis jsem zaslala generálnímu řediteli EE ing Kubů.

Vážený pane řediteli.
Mám dotaz. Kdo nahlašel požár 11.11.2014 na HZS? Opakuje se stále dokola chyba Vašich zaměstnanců, že nevědí, ve které firmě pracují a jaká je adresa firmy.  Dne 9.6.2014 byl nahlášen požár v objektu bývalého cukrovaru, dne 11.11. 2014 byl nahlášen požár na neexistující adrese Školská 67 bez udání názvu firmy. Potom se mohlo stát, to co se stalo. Hasiči jeli po ulici Školská a nevěděli, kde je adresa nahlašovaného požáru. Jen pro úplnost, sídlo Ethanol Energy a.s. je na adrese Školská 118. Jaké máte směrnice pro nahlašení takovýchto událostí a kdo je za to zodpovědný?
Při mém neiformovaném pohledu zvenčí se nabízí bohužel jen to vysvětlení, že není vhodné informovat o jakémkoliv problému či požáru v Ethanol Energy a.s. na adrese Školská 118.
Budu čekat na odpověď, která bude zveřejněna.
S pozdravem
Lenka Bochníčková, místopředsedkyně Spolku pro zdravé Vrdy

Odpověď zveřejnit nemohu, neboť formulace na konci mailu jasně hovoří o to, že dopis je určen pouze mně. Stručně shrnuto, pan ředitel poukazuje na to, že Ethanol Energy a.s. byla v roce 2003 na adrese Školská 67 zapsána do rejstříku firem. Já k tomuto musím dodat, že dnes již adresa Školská 67 v katastru nemovitostí neexistuje.