Sucho v roce 1947

   Sucho dokáže potrápit dnes stejně jako v roce 1947.

 

     Sucho v letošním roce si asi v ničem nezadá se suchem v roce 1947. Asi každý se již setkal s tím, že v roce 1947 bylo největší sucho, které v té době nikdo nepamatoval. A letošní rok je minimálně v našem okolí taktéž velmi suchý. Tak jak to tedy je a jak to bylo?

     Opět jsem nahlédla do kronik obce Dolní Bučice a Vrdy. Kronikář popisuje rok 1947 takto:

Zima byla tuhá, vrstvy sněhu (20-30 cm) se udržely až do konce února. Když přišla obleva, země byla ještě do hloubky promrzlá a voda povrchem utekla do řek. Z polí dvorů Koudelov a Skovice se voda hrnula přes zahradu a stodolu Ant. Zíty a vylila se do ulice 28. října, odkud proudila po státní silnici směrem k železnému mostu. 8.3. byla v obci záplava. V řece se nakupilo množství ledových ker a v katastru dolno-bučickém je vojsko náložemi uvolňovalo. Jaro se zdálo velmi příznivým. Počasí bylo slunné a takovým zůstalo až do listopadu. V této době pršelo jen slabě. 18. a 25. května, v červnu 6. a 16. o něco víc a 9., 11., 19. července průměrně 6,8 mm. V srpnu a září byly srážky nepatrné. Pršet začalo teprve 5. listopadu. To potvrzuje i pamětník pan Josef Mareš ze Semtěše, ročník 1929. K doplnění podzemních vod však prý podle jeho vzpomínek došlo až v únoru dalšího roku. Pan Mareš se vždy zajímal o počasí a po mnoho let pravidelně zaznamenává teplotu a srážky v Semtěši. A to, že by se letošní rok mohl velmi podobat roku 1947 jsem od něj slyšela již někdy na začátku července. Podle něj první senoseč byla dobrá, ale otavy již nebyly. Což silně připomíná letošní rok. Sklidilo se letos sice nadprůměrně obilí, ale nelze očekávat, že by cukrová řepa dohnala přírůstky či kukuřice byla vůbec vhodná ke sklizni. Co udělá ovoce na stromech, uvidíme. Ale je tu jistý rozdíl. Podle pana Mareše i podle kroniky byly zaznamenány nejvyšší teploty 32 stupňů. Letošní rok nás však potrápil rekordními teplotami. Vyskytovaly se teploty okolo  38 stupňů. A to po mnoho dní. Snad je již za námi stav, že řekou Doubravou teklo 16.8.2015  jen 25 litrů za sekundu. Za nízký průtok je považováno, když teče řekou 280 litrů za sekundu a méně. Asi nikdo nepamatuje tak zoufalý pohled na naši řeku.                  Je tu i velký rozdíl v tom, že letošní zima byla poměrně suchá. Dle kroniky obce Dolní Bučice (opět cituji) byly průměrné teploty v září 1947  28 stupňů Celsia a v říjnu 18. Vody bylo málo a muselo se s ní šetřit. Krmení pro dobytek ubývalo a rolníci byli nuceni většinu kusů odprodati. V roce 1947 žně začaly počátkem července a před koncem měsíce byly ukončeny. Zrna i slámy bylo málo. Po žních na polích nebylo trochu, trochu zeleně. Orat a sít se nemohlo, poněvadž bylo vše přeschlé. Zdálo se, že již pršet vůbec nebude. Počátkem listopadu však nastal obrat a všechny polní práce byly dokončeny. Zásob však bylo málo z letošní sklizně. Již v letních měsících se vláda postarala o dodávku obilí a krmiv ze SSSR, kterážto dodávka byla zvětšena počátkem prosince. Brambory byly dovezeny z Rumunska. Tím byla výživa národa zabezpečena. Dle kroniky byla sklizeň oproti ostatním letům o 50% nižší. Výnos u pšenice byl jen 13q z hektaru. Kampaň v cukrovaru začala 20. října a končila 28. listopadu. Jetele a luceny bylo velmi málo a otavy žádné. Ceny zemědělských pracovních sil se pohybovaly od 8 do 10 Kč za hodinu. V obci Dolní Bučice bylo přibližně 75 krav, 28 koní, 19 prasnic, 123 koz.  Ve Vrdech bylo 64 koní, 455 hovězího dobytka, prasat 403, 239 koz, 1294 slepic. U několika zemědělců byla zjištěna obrna vepřů. Pošlo přibližně 70 kusů jen v Dolních Bučicích.. Cena masa byla : hovězí 35-48 Kč za kg, vepřové 44-53 Kč a kg. Med byl za 60-80 Kč za kg. Na Homolce bylo na podzim vysazeno MNV přes 500 ovocných stromů (třešně a višně). Velké množství stromů bylo tento rok vysázeno i u státní silnice a na pozemcích obce u Golčova Jeníkova.

     Necháme se překvapit, jak rok 2015 budeme hodnotit na jeho konci. Všichni jistě doufáme, že extrémní sucho skončilo.

                                                                                                                     Lenka Bochníčková