Rok 1898, sněm království Českého

Když si ve vyhledávači zadáte výraz petice Vrdy, můžete se dostat i na takové zajímavosti, jako je zápis

XXXVII. sezení II. výročního zasedáni sněmu království Českého z roku

dne 8. února 1898.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Julius Lippert, a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Bedřich Pietrzikowskí a c. k. místodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Denní pořádek:

1.  První čtení návrhu poslance Dra. Slavíka a soudruhů na změnu řádu volebního do sněmu království Českého, jakož i na změnu §§3., 6., 12., 13. zřízení zemského; č. sn. 179, č. tisku LXV.

2.  První čtení návrhu posl. Dra. J. Vašatého a soudruhů, aby zákonná rovnosť

jazyka českého s německým v království Českém byla ve skutečnosť uvedena; čís. sn. 606, c. tisku CCXVIII.

3.  První čtení návrhu posl. Dvořáka a soudruhů ohledně prostředků k zamezení tuláctví a proti zlořádům páchaným cikány.

A PROČ TENTO TEXT NALEZNETE? PROTOŽE NA TOMTO ZASEDÁNÍ SNĚMU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO byla předány mnohé petice a mezi nimi

  č.p. 2548- p.dr. Pacák s peticí obce Vrdy za subvenci na stavbu okresní silnice

č.p.2549- týž poslanec s peticí rolníků v Starkoči za odepsání zápůjčky

MÁTE-LI CHUŤ Klikněte nawww.psp.cz/eknih/1895skc/2/stenprot/037schuz/s037001.htm