Dne 18.2.2014 jsme navštívili Stavební úřad Vrdy za účelem nahlédnutí do dokumentace Ethanol Energy a.s..

22.02.2014 14:45

Po několika marných pokusech o získání informací od Stavebího úřadu Vrdy o tom, jak by mohla případná havárie v Ethanol Energy a.s. ovlivnit zdraví či životy obyvatel obce, jsme měli možnost nahlédnout do dokumentace. Zajímala nás zejména analýza rizik výroby bioethanolu fy EE a.s. a plán opatření k předcházení vzniku výbuchu v EE a.s..