Jak dlouho bude Větrná ulice bez rozhlasu?

17.05.2014 06:41

Je to již více jak dva měsíce, kdy byly reproduktory obecního rozhlasu v ulici Větrná odmontovány. Bylo to nutné vzhledem k tomu, že proběhla výměna pouličního osvětlení, na jehož stožárech byly reproduktory připevněny. Po měsíci, kdy stále rozhlas v této ulici nebyl, jsme na toto upozornili pana starostu. Je to již další tři týdny a stále se nic neděje. Vzhledem k tomu, že obecní rozhlas je součástí bezpečnostního systému a ne jen na hlášení, kde jaký prodejce co prodává, musíme opětovně na tento nedostatek upozornit.