Návštěvnost na našich stránkách po dvou měsících od spuštění je překvapující - 603 různých návštěvníků a 2018 návštěv!!!!! Děkujeme za Váš zájem!

26.03.2014 07:41
 
Měsíc Unikátní návštěvy Počet návštěv Stránek Hity Bajtů
Leden 2014 12 40 442 2009 67.28 MB
Únor 2014 151 578 2963 24738 449.75 MB
Březen 2014 440 1400 4589 59329 619.74 MB
Duben 2014 0 0 0 0 0
Květen 2014 0 0 0 0 0
Červen 2014 0 0 0 0 0
Červenec 2014 0 0 0 0 0
Srpen 2014 0 0 0 0 0
Září 2014 0 0 0 0 0
Říjen 2014 0 0 0 0 0
Listopad 2014 0 0 0 0 0
Prosinec 2014 0 0 0 0 0
Celkem 603 2018 7994 86076 1.11 GB

Dny v měsíci


Počet návštěv: 28Stránek: 202Hity: 1422Bajtů: 22.35 MB Počet návštěv: 74Stránek: 207Hity: 2997Bajtů: 8.97 MB Počet návštěv: 47Stránek: 176Hity: 2188Bajtů: 22.07 MB Počet návštěv: 43Stránek: 111Hity: 1267Bajtů: 13.63 MB Počet návštěv: 94Stránek: 366Hity: 4546Bajtů: 20.65 MB Počet návštěv: 46Stránek: 147Hity: 2143Bajtů: 11.91 MB Počet návštěv: 59Stránek: 146Hity: 1840Bajtů: 6.33 MB Počet návštěv: 47Stránek: 135Hity: 1427Bajtů: 7.19 MB Počet návštěv: 32Stránek: 171Hity: 813Bajtů: 2.11 MB Počet návštěv: 36Stránek: 110Hity: 1210Bajtů: 10.44 MB Počet návštěv: 57Stránek: 248Hity: 2690Bajtů: 43.24 MB Počet návštěv: 43Stránek: 193Hity: 2245Bajtů: 52.10 MB Počet návštěv: 100Stránek: 323Hity: 5131Bajtů: 58.70 MB Počet návštěv: 57Stránek: 186Hity: 2812Bajtů: 41.13 MB Počet návštěv: 51Stránek: 120Hity: 1528Bajtů: 8.90 MB Počet návštěv: 53Stránek: 154Hity: 2613Bajtů: 48.87 MB Počet návštěv: 80Stránek: 224Hity: 3158Bajtů: 69.31 MB Počet návštěv: 70Stránek: 190Hity: 2611Bajtů: 17.15 MB Počet návštěv: 61Stránek: 190Hity: 2313Bajtů: 23.02 MB Počet návštěv: 46Stránek: 104Hity: 2070Bajtů: 26.44 MB Počet návštěv: 47Stránek: 123Hity: 1834Bajtů: 24.29 MB Počet návštěv: 47Stránek: 133Hity: 2424Bajtů: 7.12 MB Počet návštěv: 43Stránek: 180Hity: 1893Bajtů: 28.20 MB Počet návštěv: 78Stránek: 254Hity: 3428Bajtů: 32.01 MB Počet návštěv: 58Stránek: 189Hity: 2603Bajtů: 13.33 MB Počet návštěv: 3Stránek: 7Hity: 123Bajtů: 271.31 KB Počet návštěv: 0Stránek: 0Hity: 0Bajtů: 0 Počet návštěv: 0Stránek: 0Hity: 0Bajtů: 0 Počet návštěv: 0Stránek: 0Hity: 0Bajtů: 0 Počet návštěv: 0Stránek: 0Hity: 0Bajtů: 0 Počet návštěv: 0Stránek: 0Hity: 0Bajtů: 0   Počet návštěv: 53.85Stránek: 176.50Hity: 2281.88Bajtů: 23.84 MB
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   Průměr
Den Počet návštěv Stránek Hity Bajtů
01 Březen 2014 28 202 1422 22.35 MB
02 Březen 2014 74 207 2997 8.97 MB
03 Březen 2014 47 176 2188 22.07 MB
04 Březen 2014 43 111 1267 13.63 MB
05 Březen 2014 94 366 4546 20.65 MB
06 Březen 2014 46 147 2143 11.91 MB
07 Březen 2014 59 146 1840 6.33 MB
08 Březen 2014 47 135 1427 7.19 MB
09 Březen 2014 32 171 813 2.11 MB
10 Březen 2014 36 110 1210 10.44 MB
11 Březen 2014 57 248 2690 43.24 MB
12 Březen 2014 43 193 2245 52.10 MB
13 Březen 2014 100 323 5131 58.70 MB
14 Březen 2014 57 186 2812 41.13 MB
15 Březen 2014 51 120 1528 8.90 MB
16 Březen 2014 53 154 2613 48.87 MB
17 Březen 2014 80 224 3158 69.31 MB
18 Březen 2014 70 190 2611 17.15 MB
19 Březen 2014 61 190 2313 23.02 MB
20 Březen 2014 46 104 2070 26.44 MB
21 Březen 2014 47 123 1834 24.29 MB
22 Březen 2014 47 133 2424 7.12 MB
23 Březen 2014 43 180 1893 28.20 MB
24 Březen 2014 78 254 3428 32.01 MB
25 Březen 2014 58 189 2603 13.33 MB
26 Březen 2014 3 7 123 271.31 KB
27 Březen 2014 0 0 0 0
28 Březen 2014 0 0 0 0
29 Březen 2014 0 0 0 0
30 Březen 2014 0 0 0 0
31 Březen 2014 0 0 0 0
Průměr 53.85 176.50 2281.88 23.84 MB
Celkem 1400 4589 59329 619.74 MB

Dny v týdnu