Článek ing Olgy Marečkové v obecních listech nelze nechat bez komentáře.

21.05.2014 20:18

Jestliže se Vám dostaly do ruky Obecní listy a přečetli jste si článek paní ředitelky Olgy Marečkové "Posouzení zápachu v obci Vrdy a Dolní Bučice nepotvrdilo jako jediný zdroj zápachu lihovar Ethanol Energy a.s"., měli byste vědět více. Zmiňovaný článek naleznete na konci našeho komentáře.

Celý článek je pravdivý asi tak jako údaj, že se schůzka konala 23.března. Opravdu v neděli to nebylo. Průběh schůzky jsme decentně okomentovali již v předchozích příspěvcích. Ale okolnosti nás nutí okomentovat to, že od samého začátku se nás snažili zástupci EE přesvědčit, že zápach nepochází od nich. Ale abychom nebyli osočováni z neochoty spolupracovat, přikývli jsme na návrh EE na ustavení "čichací komise"

Dohodnutý počet zástupců jednotlivých stran nebyl dodržen již při prvním čichání. EE a Spolek pro zdravé Vrdy měli být zastoupeni dvěma posuzovateli. Vzhledem k tomu, že EE měl při prvním čichání jednoho zástupce, nadále ani spolek neposílal dva zástupce. A o nezávislosti zástupkyně obce paní Dalešické lze napsat jen tolik, že sama v EE pracovala a pracují tam i její blízcí rodinní příslušníci. Což jsme jako spolek zjistili až po zahájení celé akce.  Za zmínku stojí i ta okolnost, že zástupci EE nám v pátek povídají o tom, že jsme velice naivní, když si myslíme, že se dá výroba v EE ovlvnit ze dne na den. Proto nás velice překvapilo, že druhý den, tedy v sobotu 22.3.2014 EE omezil výrobu, což bylo nepřeslechnutelné. Jelikož nám nikdo k tomuto nic nesdělil, zdálo se nám velmi podezřelé to, že EE chce čichací komisi přesně v okamžiku, kdy je v odstávce. Až teprve vyjádření České inspekce životního prostředí ke stížnosti na zápach nám objasnilo odstávku. Odstávku způsobila porucha na kotelně.

Proto jsme souhlasili s čichací komisí až po zahájení výroby. Vzhledem k tomu, že výroba po náběhu nebyla zcela určitě na obvyklé úrovni, došlo k výraznému zlepšení sledovaného parametru. Nebyl důvod čichat zápach, který se ve sledovaných dnech v podstatě neměnil. Čichací komisi jsme přerušili s tím, že v případě potřeby jsme ochotni kdykoliv pokračovat v činnosti.

     Tvrzení paní ředitelky, že nikde nebyl identifikován zápach z technologie výroby, je v rozporu se skutečností. Ani jedna zástupkyně Spolku pro zdravé Vrdy v čichací komisi se nesetkala s tím, že by pracovník EE sám neidentifikoval zápach, který v daném místě byl. Ano, nikde jsme nezaznamenali silně obtěžující nebo nesnesitelný pach. Ale pachy, které jsme načichali, byly vždy pracovníkem EE přesně určeny. Jakkoliv jsou pracovníci EE , kteří chodili čichat, loajální ke své firmě, nikdy nedošlo k tomu, aby se neznali k zápachu a nikdy nepopřeli, že zápach pochází z technologie výroby.. Díky členům komise za EE přesně víme, jak zapáchá čistička EE, výpalky či zápara. Některé pachy označovali pracovníci EE jako pocházející ze štůly.

A nás obyvatele Vrdů a Dolních Bučic nikdo nemusí učit, jak zapáchá hnůj či slepičárna.

Zde ještě přikládám dopis předsedy spolku pana Rudolfa určený paní ředitelce Marečkové  k ukončení činnosti čichací komise

Dobrý den,
po naši telefonické dohodě jsme ukončili monitoring zápachu v pátek 11.4.2014 po odpolední obchůzce. Vzhledem k tomu, že byl zápach monitorován a při první obchůzce bylo našim zástupcům sděleno od zástupce vaši firmy pana Calíka (následně i další zástupci potvrdili původ zápachu), že zápach pochází s firmy Ethanol Energy, zápachy zná a dokáže jejich původ identifikovat. Tím se potvrdilo, že obtěžující zápach pochází z továrny Ethanol Energy a.s., Vrdy. Očekáváme tedy, vaše vyhodnocení a postavení se k dané situaci. Samozřejmě, pokud učiníte patřičné kroky k odstranění zápachu, jsme ochotni ve spolupráci s opětovným monitorováním pokračovat.


Děkuji,
s pozdravem
J.Rudolf