Revitalizace řepníku.

29.05.2014 14:38

Na pondělním jednání zastupitelstva obce byl na bodu programu i územní plán našich obcí. Při té příležitosti jsme jako spolek chtěli vědět i něco více o studii na využití prostoru bývalého řepníku. Studie je již hotová, tak jsme pokládali za správné, aby byli občané informováni. Tuto studii zaplatila obec a Ethanol Energy a.s..

Pan starosta tedy zveřejnil studii i s komentářem svým a autora studie na stránkách obce. Jen pro úplnost dodáváme, že vlnou odporu nazývá pan starosta stav, kdy se na jednání zastupitelstva tři občané /paní Bochníčková, pan Rudolf a pan Dušek/ pokouší získat více informací o celé studii než jen informaci, že studie existuje. Téměř hodinu jsme se zastupitelstva ptali,  ale odpovědí se nám nedostávalo. Pouze jeden zastupitel vyzýval starostu, aby nám něco ke studii řekl. Studie byla zastupitrelům představena na mimořádné pracovní schůzce zastupitelstva. Takže na veřejném jednání zastupitelstva nebyl nikde ani územní plán ani studie na využití řepníku. Studie dle slov pana starosty je nutná pro bezplatný převod dvou menších ploch na řepníku od státního pozemkového fondu do vlastnictví obce.. Ale tato informace není pravdivá. A zatímco v únoru o studii hovoří jako o územní, viz starší otázky, dnes hovoří o nezávazné studii.

Naše starší dotazy

02.04.2014 06:37

Pane starosto, jaký záměr má obec s prostorem bývalého řepníku? Došlo k nějaké změně, když se již kácí nálet?

Dobrý den.

 

Jak jsem již několikrát při různých příležitostech sděloval, celá plocha tzv. řepníku podléhá dle připravovaného územního plánu územní studii, která bude jeho součástí. Toho času obec v tomto prostoru nevlastní žádný pozemek a tudíž využití plochy může ovlivňovat pouze výše zmíněným způsobem. Studie by měla být hotova zhruba do měsíce a poté budeme veřejnost informovat.  Josef Herout

Zde naleznete studii zveřejněnou na stránkách obce

www.obecvrdy.cz/obec-1/volitelne-organy-obce/starosta/sloupek-starosty/

Jelikož jako spolek vlastníme i jiné materiály od pana starosty, zde jsou. Pan starosta si nepřál, aby byly zveřejněny před veřejnou prezentací autorem studie.