Stavební úřad Vrdy napadá stížnosti podané Spolkem pro zdravé Vrdy

28.03.2014 06:02

Obdrželi jsme dopis od Stavebního úřadu Vrdy.

Tento dopis je uložen na stránce To nejnovější pod článkem Stížnost obci

Je napěchovaný paragrafy a nepravdami. Pravdou je to, že Stavební úřad Vrdy nikdy neevidoval žádné stížnosti na zápach, hluk či kouřivost komínu /viz. vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje k petici/. A stížnosti na zápach, hluk i kouř byly podávány i dříve než byla petice sepsána. Leč nebyly evidovány ani  vyřizovány. Máme osobní zkušenosti.

Jestliže obec není kompetentní k vyřízení stížností týkajících se životního prostředí, což je tento případ, automaticky jí zákon ukládá postoupit stížnost kompetentnímu úřadu.. Zajímavé je, že v případě petice odeslala obec petici všem kompetentním úřadům neprodleně. Na schůzce 21.3.2014 však žádný zástupce kompetentního úřadu nebyl. Pan starosta nám včera písemně potvrdil, že stížnost postoupil výše.

Těžko si představit lépe potvrzené stížnosti než tím, že akreditovaná firma Bioanalytika CZ s.r.o. objednaná obcí naměřila překračování limitů hluku  na dvou měřených místech o 49%. Na dalším o 30%. Fotodokumentaci ke stížnosti na vysokou kouřivost komína Ethanol Energy a.s. obdržel ještě téhož dne pan starosta e-mailem. Zápach se jako důkaz předložit nedá.

Argumentace, že při vyřizování petice kompetentní úřady neshledaly místním šetřením žádné závady, je bezpředmětná, neboť jak se potvrzuje, není v časové ose definitivní. A nevypovídá nic o situaci nyní.