Usnesení č. 67/2013 o odpovědi na petici

28.01.2014 03:04

Usnesení č. 67/2013 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpověď České inspekce životního
prostředí, Oblastní inspektorát Praha a Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na petici občanů
„Vážná obava o zdraví, životy a majetek občanů“, kterou obdržela obec a obecní úřad – stavební úřad
na vědomí s tím, že schvaluje, že ze strany obce je třeba činit opatření a vyžadovat další odborné
posudky KHS a SÚ Vrdy v termínu do 31.1.2014 s tím, že další problematikou se bude zabývat 3
členná komise životního prostředí, kterou zřídila RO s tím, že petiční výbor bude informován
komplexní písemnou zprávou.