V souvislosti s měřěním hluku od akreditované firmy Bioanalytika CZ s.r.o. si v Otázkách a odpovědích můžete přečíst, jaký vliv na naše zdraví má hluk, který překračuje stanovené limity. Výsledky měření hluku, jsou uloženy na stránce To nejnovější.

30.03.2014 10:20