Věc, co nás zaujala. Je třeba kácet vzrostlé stromy? Tyto stromy se již stávají minulostí.

15.02.2014 12:37

Naše občanské sdružení bylo obeznámeno se záměrem obce vykácet některé  vzrostlé stromy v parku v Dolních Bučicích. obecvrdy.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah14_1.pdf&original=obec-park-zahájení+řízení-veřejnou+vyhláškou.pdf

Více informací na stránce Zeptali jsme se za Vás.....