Vyřizování stížností v obci Vrdy

22.03.2014 07:00

Vážení spoluobčané! Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o průběhu včerejší schůzky na obci. Byli jsme jako občanské sdružení i jako jednotlivci, kteří podali stížnosti na zápach, kouřivost komína a vysokou hladinu hluku v souvislosti s činností Ethanol Energy a.s. pozváni panem starostou k projednání našich stížností. Vzhledem k tomu, že pan starosta předem avizoval, že není kompetentní k řešení těchto stížností, jsme požadovali, aby byl pozván zástupce z Odboru životního prostředí z Čáslavi. Na schůzku se nedostavil ani pan starosta ani odborník kompetentní řešit stížnost. Na schůzku se v hojném počtu dostavili zástupci Ethanol Energy a.s. ředitelé: ing. Kubů, ing. Marečková, ing. Seghman, pan Pšenička. Přišli s návrhem, aby byla vytvořena monitorovací skupina z našich i jejich zástupců. Dohodli jsme se, takže můžete v nejbližších dnech vidět skupinku lidí, jak očichávají různé kouty Vrdů a Dolních Bučic.

Takže naše stížnosti nejsou zatím zákonným způsobem řešeny, Pan místostarosta, který schůzku vedl, nám jako spolku doslova a do písmene nemohl přijít na jméno. Z jeho návrhu, který přednesl na posledním zastupitelstvu obce, aby připomínky ke skladu pevných hnojiv v ZZN Polabí a.s. byly zpracovány obcí za naší spolupráce, zbylo to, že my jsme připomínky zpracovali a obec bude pouze požadovat po kraji posuzování dle zákona /zjišťovací řízení/.

Lenka Bochníčková