Z jednání zastupitelstva obce Vrdy je pořizován zvukový záznam

28.01.2014 02:54

Usneseníí č. 64/2013 aby z jednání zastupitelstva obce byl pořizován zvukový záznam, který bude součástí zápisu z jednání ZO a bude zveřejněn na internetových stránkách obce.