Žádost obci v souvislosti s požárem v Ethanol Energy a.s..

27.06.2014 17:00

Věc: Žádost o projednání ve věci včasného varování občanů obce

 

V návaznosti požáru v továrně Ethanol Energy a.s. (v těsné blízkosti Základní škola, obytné domy, frekventované ulice), podáváme podnět k projednání a zpracování jasně daných pravidel k varování občanů obce Vrdy v případě mimořádné situace a to nejen v návaznosti na uvedenou továrnu. Navrhujeme, aby byl Zastupitelstvem obce projednán a zpracován systém včasného varování občanů v případě výskytu mimořádných situací, případně zvolena bezpečnostní komise v čele s panem starostou (přístup k prvotním informacím), která by dohlížela a byla odpovědna za správnou funkci systému včasného varování. Pokud již nejsou, vypracovat, případně zveřejnit evakuační plány pro základní i mateřské školy.

 

Žádost s návrhem vypracoval Spolek pro zdravé Vrdy dle Zákona č. 128/2000 Sb., k čemuž se připojili níže podepsaní občané obce, aby byly splněny podmínky uvedeného zákona.

Děkuji,

s pozdravem

jménem výboru SPZV, o.s.

Jaroslav Rudolf

předseda