Zkušební provoz sušičky na výpalky v Ethanol Energy a.s.

27.06.2014 16:42

Spolek pro zdravé Vrdy obdržel od personální ředitelky ing. Olgy Marečkové mail, ve kterém je nám sdělováno, že by

s ohledem na zahájení zkušebního provozu nové sušárny  Ethanol Energy a.s. ráda informovala o vizuálních projevech této nové technologie. Z komína sušárny bude vycházet vodní pára, která je charakteristická pro tento typ technologie. Jedná se o čistou vodní páru, která neobsahuje žádné látky znečišťující ovzduší. Sušící proces je založen na bázi spalování zemního plynu, při kterém dochází k uvolňování výše zmiňované vodní páry.

Tuto informaci obdržel i pan starosta a místostarosta.